Profile

YOUTH   ENTREPRENEUR

 

YOUTH

ชื่อ นามสกุล : ศิริ เอียดตรง

หน่วยงาน : คณะ จังหวัดนราธิวาส  มหาลัย โรงเรียนร่มเกล้า  

ชื่อผลงาน : Harmonic hand

รายละเอียดผลงาน : อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแขน ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะพัฒนาขึ้นตามจำนวนครั้งของการใช้อุปกรณ์ สามารถชมอุปกรณ์ได้จากลิงค์ ข้างล่าง https://www.youtube.com/watch?v=IykCybsZ4Eg


ชื่อผลงาน : Circle Exercise

รายละเอียดผลงาน : Circle Exercise เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์มาจากแผ่นเหล็กสปริง นำมาม้วนเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร มีที่จับ 2 จุดตรงเส้นรอบวงของอุปกรณ์ สำหรับใช้มือจับเพื่อออกกำลังกาย


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : ชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย

หน่วยงาน : คณะ สายวิทย์-คณิต  มหาลัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์  

ชื่อผลงาน : SPORTY-to-PERFECT: ชุดออกกำลังกายเพื่อการเล่นเวทอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลงาน : ชุดออกกำลังกายที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อท่าทางการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง (ท่า Lunge ท่า Squat และท่า Dumbbell row) ของผู้สวมใส่ถูกต้อง


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : Nanthawat Chamniturakan

หน่วยงาน : คณะ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  มหาลัย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  

ชื่อผลงาน : The Exercise Of Elders ( เครื่องบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ )

รายละเอียดผลงาน : เครื่องออกกำลังกายสำหรับบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ สามารถออกกำลังกายได้ 6 ท่าในเครื่องเดียว


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : pacharavajee Duangkaew

หน่วยงาน : คณะ วิทยาศาสตร์  มหาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ชื่อผลงาน : Recombinant human peptide : ทางเลือกใหม่ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย

รายละเอียดผลงาน : ดีเอ็นเอลูกผสมที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : พงศ์ธาริน เทศนิเวศน์

หน่วยงาน : คณะ -  มหาลัย -  

ชื่อผลงาน : Jump performance test equipment

รายละเอียดผลงาน : อุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมการกระโดด (Vertical jump) ของนักกีฬา


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : Korrapin Bamrungragsa

หน่วยงาน :

อยู่ระหว่างรออัพเดทข้อมูล

PARTNER

ชื่อ นามสกุล : ภาคินี บุญญรัตนสิริ

หน่วยงาน :

อยู่ระหว่างรออัพเดทข้อมูล

PARTNER

ชื่อ นามสกุล : นางสาวนลัท เงาตระการวิวัฒน์

หน่วยงาน : คณะ วิทยาศาสตร์  มหาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ชื่อผลงาน : การผลิตอกไก่ให้มีความนุ่มในระดับ ที่สามารถบดเคี้ยวโดยเหงือก สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดผลงาน : DeliChick ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มพร้อมรับประทานที่บดเคี้ยวได้ด้วยเหงือก ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ทุกวัยก็รับประทานได้


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : ช่อผกา สอนทา

หน่วยงาน : คณะ วิทยาศาสตร์  มหาลัย ศิลปากร  

ชื่อผลงาน : I'rice logistech นวัตกรรมการบริการส่งมอบข้าวสารสู่ร้านค้าทั่วไทยโดยรับ auto demand ผ่านระบบถังข้าว IoT

รายละเอียดผลงาน : นวัตกรรมการบริการส่งมอบข้าวสารสู่ร้านค้าทั่วไทย และระบบถังข้าว IoT


PARTNER

ชื่อ นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม

หน่วยงาน : คณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันกำรโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC ( DTEC GENIUS LOCK )

รายละเอียดผลงาน : เป็นอุปกรณ์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้รถจักรยานยนต์ของคุณ แม้คุณจะลืมกุญเเจไว้ ก็ไม่มีใครเอารถคุณไปได้


PARTNER

 

© 2018 NIA. All Rights Reserved