ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


UploadImage
 

 

ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

73/2 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท

เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

UploadImage : 02-017-5555 ต่อ 303

UploadImage : 02 017 5555


ติดต่อ/แจ้งปัญหา

กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน    © 2018 NIA. All Rights Reserved