ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม


กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ในวันนักประดิษฐ์

ผ่านไปอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทั้งภายในบูธกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ...
ดูรายละเอียด >

ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้การเป็น "นวัตกรรุ่นเยาว์" ผ่าน 4 สถานีการสร้างสรรค์ "พิซซ่าแบบใหม่"

สนช. เปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติ 11 – 13 มค. นี้ ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้การเป็น "นวัตกรรุ่นเยาว์" ...
ดูรายละเอียด >

สนช. จัดโปรแกรม STEM4INNOVATOR

สนช. จัดโปรแกรม STEM4INNOVATOR มุ่งพัฒนาเครือข่ายเยาวชนนักนวัตกรรม สร้างโอกาสต่อยอดความคิดสู่การสร้างธุรกิจจริง ...
ดูรายละเอียด >

กิจกรรมเชื่อมกลุ่มเยาวชน พบผู้ประกอบการ Synhub

กิจกรรมเชื่อมกลุ่มเยาวชน พบผู้ประกอบการ Synhub สืบเนื่องจากโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ ...
ดูรายละเอียด >

ดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

สรุปกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ...
ดูรายละเอียด >

ดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร ณ SCG Open Innovation Center

สรุปกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ...
ดูรายละเอียด >

กิจกรรมอบรมเรียนรู้โปรแกรมการพิมพ์ 3 มิติ ณ บริษัท I am maker จำกัด

สรุปกิจกรรมอบรมเรียนรู้โปรแกรมการพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ...
ดูรายละเอียด >
© 2018 NIA. All Rights Reserved