ชื่อเจ้าของโครงการ นางสาวนลัท เงาตระการวิวัฒน์

เบอร์โทร 0850591368

E-mail nalat.ngao@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

     ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มพร้อมรับประทาน DeliChick เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตเนื้ออกไก่ให้มีเนื้อสัมผัสนุ่มในระดับที่สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือก แต่ยังคงให้ความรู้สึกเหมือนรับประทานเนื้ออกไก่ปกติ โดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร นวัตกรรมเนื้ออกไก่นุ่มเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันหรือยังมีฟันแต่ไม่มีแรงในการบดเคี้ยวอาหาร นอกจากนี้ยังเหมาะกับเด็กที่เริ่มหัดรับประทานอาหารแข็ง และนักกีฬาที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้ออีกด้วย ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มที่บดเคี้ยวได้ด้วยเหงือกออกแบบมาให้รับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีให้เลือกหลายรสชาติ เช่น น้ำจิ้มรสข้าวมันไก่ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการเตรียมที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่อุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ นวัตกรรมนี้จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางจิตใจและร่างกาย เนื่องจากมีรูปลักษณ์เหมือนเนื้ออกไก่ปกติ แต่บดเคี้ยว กลืน และย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายกว่าเนื้ออกไก่ปกติทั่วไป


UploadImage

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

ขนาดและแนวโน้มของตลาด

     จากข้อมูลประมาณประชากรของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ (aged society) โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (super-aged society) โดยมีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่า 28% ของประชากรทั้งประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้ป่วยที่กลืนอาหารไม่ได้ตั้งแต่ปี 2554 โดยอยู่ในรูปแบบเจล คล้ายวุ้นแต่มีความนุ่มและเนียนกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่สำลักหรือติดคอ แต่ยังไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่ม  DeliChick จึงเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่นิ่ม และให้ความรู้สึกถึงการรับประทานอาหารที่เหมือนคนทั่วไป และมาพร้อมกับน้ำจิ้มที่มีหลากหลายรสชาติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเหมาะกับเด็กที่เริ่มหัดรับประทานอาหารแข็ง และนักกีฬาที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้ออีกด้วย

ตลาดเป้าหมาย

     กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งร่างกายของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารภายในปากเป็นไปได้ยากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่ม DeliChick เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันหรือยังมีฟันแต่ไม่มีแรงในการบดเคี้ยวอาหาร ในกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มวัยเด็กที่เริ่มหัดรับประทานอาหารแข็ง และกลุ่มนักกีฬาที่ต้องการรับประทานอาหารโปรตีนเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ


 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

-

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

มีผลการทดสอบโครงการ

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

การผลิตอกไก่ให้มีความนุ่มในระดับ ที่สามารถบดเคี้ยวโดยเหงือก สำหรับผู้สูงอายุ

DeliChick ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มพร้อมรับประทานที่บดเคี้ยวได้ด้วยเหงือก ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ทุกวัยก็รับประทานได้

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved