Youth Projects

 

  • Thailand Innovation Awards 2018
เครื่องออกกำลังกายขาลดความเสี่ยงหกล้ม (FALLOWER exercise machine)

เครื่องออกกำลังกายขาลดความเสี่ยงหกล้มถูกออกแบบและสร้างมาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ...

  • Thailand Innovation Awards 2018
เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเส...

- ผลิตภัณฑ์เป็นสารละลายใสที่มีส่วนผสมเป็นกรดไขมันมีความหนืดและความหนาแน่นน้อย ทำให้สามารถฉีดจากเข็มฉีดยาขนาดเล็กได้โดยง่าย ...

  • Thailand Innovation Awards 2018
Move of Life

“แค่ขยับ ชีวิตก็เปลี่ยน” ด้วย Move of Life เป็นนวัตกรรมที่มีราคาถูกฝึกได้ทุกที่ พกพาได้สะดวก มีความคุ้มค่ากับการใช้งาน ...

  • Thailand Innovation Awards 2018
Health Fit Pack

นวัตกรรมที่รวมทุกท่าออกกำลังกายไว้ในหนึ่งเดียว "Health Fit Pack" โดยอาศัยหลัักการทางฟิสิกส์

  • Thailand Innovation Awards 2018
Wisebell

นวัตกรรมออกกำลังกายเพื่อการเพาะกายแบบ 5 in 1 โดยมีหลักการทางฟิสิกส์รองรับ

  • Thailand Innovation Awards 2018
เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) หรือ U-save 2

นวัตกรรมด้านยานยนต์ช่วยประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีอัลทราโซนิกกับเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีน 1,000–3,000 ...

© 2018 NIA. All Rights Reserved