ชื่อเจ้าของโครงการ Pasit Sriwatanasak

เบอร์โทร 086 758 5404

E-mail pasitpat.111@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

UploadImageUploadImageUploadImageตัวอย่างท่าออกกำลังกาย สามารถดูท่าออกกำลังกายได้ที่ไฟล์ด้านล่างชื่อ 'Execerise'

นวัตกรรมที่รวมทุกท่าออกกำลังกายไว้ในหนึ่งเดียว "Health Fit Pack" โดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์
ด้วยตัวยืดแขนและตัวยืดขา 4-8 จุด สามารถดึงเส้นยางยืดเพื่อออกกำลังกายได้ทุกส่วนสามารถทุ่นการเข้าฟิตเนตเพราะเสียเวลาหรือไม่มีเวลาออกกำลังกาย ที่รัดหน้าออกสามารถลดอาการปวดหลัง และสามารถยึดกับลำตัวเพื่อออกกำลังกายท่าซิทอัพและมีแพ๊กเก็ตที่สามารถพกพาได้พกพาได้
UploadImage
การออกกำลังกายในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และการออกกำลังกาย โดยเครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่นั้น มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก พกพาไม่สะดวก ทำให้ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายในพื้นที่จำกัดนั้น ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม จึงเกิดแนวคิดการสร้างอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการออกกำลังกายในที่จำกัดและสามารถพกพาได้สะดวกอีกด้วย

แรงบันดาลใจ คือ มีคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย เนื่องจากเวลาไม่พอ หรือสถานที่ไม่สะดวก ทำให้เกิดโรคอ้วน

มีมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน จึงเกิดแนวคิดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนี้มาเพื่อตอบโจทย์ คนที่ต้องการออกกำลังกาย

แต่มีพื้นที่จำกัดหรือมีเวลาว่างไม่มาก


 

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 Muscle.pdf
2 About Health Fit Pack.pdf
3 Execerise.pdf

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

UploadImage

ข้อมูลด้านตลาด

ขนาดและแนวโน้มของตลาด

(อธิบายแนวทางและทิศทางในการเติบโตของตลาดที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา)

            แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่จะมาทดแทนสิ่งมีมีอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าหรือฐานนิยมของกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้แนวโน้มทางการตลาดเป็นไปในทิศทางที่ดี

ตลาดเป้าหมาย

            กลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 15-60 ปีที่ไม่มีเวลาออกกลังกายหรือไม่กล้าเข้าฟิตเนส

ส่วนแบ่งทางการตลาด

(นำเสนอส่วนแบ่งของตลาดที่เราคาดว่าจะได้รับ และรายชื่อคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่)

            รายได้หลักนั้นมาจากการขายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้คนนิยมออกกำลังกายเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผมให้ธุรกิจการเครื่องออกกำลังกายเติบโตได้รวดเร็วและส่งผลถึงคู่แข่งรายใหม่มีความสนใจที่จะลงทุนด้านเครื่องออกกำลังกายจึงทำให้มีคู่แข่งหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis)

จุดแข็ง (Strength; S) อุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับการออกกำลังกายโดยใช้พื้นที่ใช้สอยน้อย ออกกำลังกายได้หลายหลายส่วน และสามารถพกพาไปออกกำลังกายที่ไหนก็ได้

จุดอ่อน (Weakness; W) เป็นอุปกรณ์หน้าใหม่ในวงการเครื่องออกกำลังกายซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทำให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับความนิยมมากพอ

โอกาส (Opportunity; O)  การประชาสัมพันธ์ตามงานเครื่องออกกำลังกายต่างๆหรือจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความนิยมให้แก่ผลิตภัณฑ์

อุปสรรค (Threats; T)  การเป็นธุรกิจหน้าใหม่ในวงการเครื่องออกกำลังกายต้องแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งที่มีต้นทุน ทรัพยากรและชื่อเสียงที่มากกว่า

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 โมเดล Health Fit Pack นวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ version 1.0.1

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

UploadImage
Biz Model Prototype

การพัฒนา ผลงานนวัตกรรม Health Fit Pack version 1.0.1 สู่ version 1.0.2 
รายละเอียดการพัฒนาชิ้นงาน เพิ่มยางออกกำลังกาย2-4จุด เพื่อเพิ่มท่าให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยออกแบบให้สามารถถอดเส้นยางเพื่อเปลี่ยนแรงในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอายุและะวัย เพิ่มที่เก็บยางเพื่อสะดวกต่อการเก็บและไม่รกเกินไป

 

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 - ตุลาคม พ.ศ. 2561

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 วางแผนออกแบบโมเดลที่ตอบโจทย์นวัตกรรมสุขภาพสำหรับออกกำลังกายในพื้นที่แคบและมีเวลจำกัด
2 ออกแบบโมเดลต้นแบบ (Prototype) สำเร็จ
3 สร้างนวัตกรรม Health Fit Pack version 1.0.0 Prototype1
4 สร้างนวัตกรรม Health Fit Pack version 1.0.0 Prototype2
5 พัฒนา Health Fit Pack version 1.0.0 Prototype2 สู่ Health Fit Pack version 1.0.1
6 พัฒนา Health Fit Pack version 1.0.1 สู่ Health Fit Pack version 1.0.2
7 ออกแบบ Health Fit Pack version 1.0.2
8 สร้าง Health Fit Pack version 1.0.2

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

14 กันยายน 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

UploadImage
Health Fit Pack version 1.0.2
 

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2018

Health Fit Pack

นวัตกรรมที่รวมทุกท่าออกกำลังกายไว้ในหนึ่งเดียว "Health Fit Pack" โดยอาศัยหลัักการทางฟิสิกส์

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved