ชื่อเจ้าของโครงการ อนุวัฒน์ แก่นนาคำ

เบอร์โทร 0918233099

E-mail anuwat_k@kvis.ac.th

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

UploadImageแอปพลิเคชัน TRIANIST ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางที่คอยผลักดันและดูแลการออกกำลังกายของกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ TRAINIST พัฒนามาจากศาสตร์แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีอัลกอริทึมคล้ายสมองมนุษย์ นั้นคือการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลท่าออกกำลังกายซึ่งรวบรวมไว้ตลอดเวลาเพื่อช่วยปรับปรุงการออกกำลังกาย โดยรูปแบบของนวัตกรรมบริการซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถวางจำหน่ายในระดับชาติและนานาชาติได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งตลาดกิจกรรมทางกายและสุขภาพซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อยู่แล้ว จึงทำให้แอปพลิเคชันมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติป

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 รายงานฉบับสมบูรณ์_Trainist.pdf

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

-

ระยะเวลาในการพัฒนา

3 เดือน

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 เพิ่มการเชื่อมระบบ log in ด้วย firebase

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

18 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

โปรแกรมตรวจวัดความถูกต้องของท่าออกกำลังกายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

แอปพลิเคชันซึ่งช่วยตรวจสอบความถูกต้องของท่าออกกำลังกายเพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและช่วยดึงประสิทธิภาพสูงสุดของท่าออกกำลังกายแต่ละท่า

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved