ชื่อเจ้าของโครงการ นายสุรัตน์ ตรีศร

เบอร์โทร 095-4482141

E-mail benthiwa.s@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

          มนุษย์ทุกคนปรารถนาการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ยิ่งไปกว่านั้น การมีรูปร่าง  ที่สมส่วนและดูดี ก็เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์หลายคนเช่นกัน นวัตกรรมหมูสไลด์ Version 2 เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพด้านความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อขา  นอกจากนี้อุปกรณ์ยังช่วยควบคุมให้ทำท่าทางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสะดวกสบายมากขึ้น ในการออกกำลังกาย ด้วยท่า Leg Lunge  Side Lunge  และ Abdominal Exercise  
          นวัตกรรมหมูสไลด์ Version 2 มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่อง Weight Machine Exercise โดยอาศัยการควบคุมท่าทาง จากแท่นเหยียบที่เคลื่อนที่ไปบนราง  ใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายในรูปแบบคล้ายๆการสไลด์ นวัตกรรมชิ้นนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและปรารถนารูปร่างที่ดูกระชับฟิตแอนด์เฟิร์ม

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หมูสไลด์ version 2 TNSU LP 2019.pdf

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

หัวข้อ รายละเอียด
ด้านผลิตภัณฑ์ (product)             อุปกรณ์นวัตกรรม หมูสไลด์ เป็นผลิตภัณฑ์การออกกำลังกาย ที่มีลักษณะเหมือน Weight Machine Exercise เน้นท่าออกกำลังกาย ที่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณ ขา สะโพก หน้าท้อง และปรับท่าทางให้เหมาะสมขณะออกกำลังกาย
ด้านราคา (price)               นวัตกรรม หมูสไลด์ Version 2  จำหน่ายในท้องตลาด ในราคาเครื่องละ  3,500 บาท
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (place)              ด้านช่องทางจัดจำหน่าย นวัตกรรม หมูสไลด์ Version 2  จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตามสื่อออนไลน์ ให้นักศึกษาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ช่วยแชร์และโปรโมท นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตามงานมหกรรมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ตาม        อีเว้นท์กิจรรมกีฬาต่าง ๆ โดยมีการสาธิตวิธีใช้และ ตัวอย่างรูปแบบการฝึก เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ให้กับคนทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ และนำเสนอตามโรงเรียน องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ ศูนย์ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
การส่งเสริมการขาย (promotion)              มีการรับประกันการใช้งาน ฟรี ตลอด     1 ปี และแถมโปรแกรมการฝึกให้กับคนทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
 
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 จากการทดลองใช้นวัตกรรม หมูสไลด์ Version 2 พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพลังกล้ามเนื้อขา โดยใช้ผลการทดสอบ กระโดดสูง และกระโดดไกล ในการอธิบายค่าพลังกล้ามเนื้อขา และเมื่อเปรียบเทียบ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีค่าเฉลี่ยแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อสุขภาพร่างกายในทุกด้าน ในตัวแปร น้ำหนัก เปอร์เซ็นไขมัน มวลกล้ามเนื้อ ไขมันหน้าท้อง นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ท่าทาง ในการออกกำลังกายด้วยท่า Leg Lunge ก็พบว่า มีท่าทางที่เหมาะสม และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การจัดท่าทาง ความสมดุลของร่างกาย สามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้นวัตกรรมหมูสไลด์ Version 2 นอกจากนี้การเพิ่มความหนักจากแรงต้านสปริงของนวัตกรรม ก็เป็นผลที่ทำให้ ผู้ทดลองมีพลังกล้ามเนื้อขาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้นำมาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมว่า นวัตกรรม หมูสไลด์ version 2 เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้หลักการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน โดยอาศัยแรงต้านจากสปริง โดยหลักการทำงานของสปริงนั้น จะมีลักษณะใกล้เคียงกับการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด หลักการของการออกกําลังกายด้วยยางยืดอย่างง่ายๆ คือ ในขณะที่ยางยืด (Elastic Band) ได้ถูกดึงยืดออกนั้น แรงต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วย แรงต้านทานนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงและช่วยในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และในทฤษฎีหลักการฝึกนั้นการจะพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้น จําเป็นต้อง กระตุ้นเร้ากล้ามเนื้อให้ทํางานหนักและมากขึ้นกว่าเดิมจึงจะได้ผล ดังนั้น หากผู้ออกกำลังกาย ต้องการเพิ่มแรงต้านให้มากขึ้น ก็สามารถเพิ่มแรงต้านจากจำนวนตัวสปริง เพื่อให้ได้การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 วางแผนการดำเนินงานทีมงาน
2 ปรับปรุงนวัตกรรมและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำนวัตกรรม
3 นำนวัตกรรม หมูสไลด์ Version2 ไปทดลอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
4 ศึกษาช่องทางการทำตลาดและการนำเสนอรูปแบบของนวัตกรรม เพื่อออกวางจำหน่าย
5 ดำเนินการขอสิทธิบัตร
6 . จัดจำหน่ายนวัตกรรม หมูสไลด์ Version2

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

หมูสไลด์ Version 2

"Slide" วันละนิด เพื่อชีวิตที่ Fit & Firm

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved