ชื่อเจ้าของโครงการ ธรรมรัตน์ ชูบรรจง

เบอร์โทร

E-mail tammaratpoom@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

Fitness in the air ตัวนี้เป็นสิ่งที่รวบรวมทุกท่วงท่าการออกกำลังกายเอาไว้ในเครื่องเดียว เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ เข้ามาเล่นเครื่องเดียว ได้กล้ามเนื้อกันไปทุกส่วน ตัวเครื่องทำจากเหล็กที่แข็งแรง รับน้ำหนนักคนได้มากถึง 120 กก. ยังไม่หมดแค่นั้น เรายังรวมความสนุกสนานที่ทุกคนได้เคยพบเจอในวัยเด็ก นั่นคือ ชิงช้า เพื่อให้ Fitness in the air สามารถได้กับทุกเพศทุกวัยที่มาใช้งาน ไม่เพียงสร้างร่างกายที่กำยำ แต่กลับสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย Fitness in the air ยังสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงภายในอุปกรณ์ ทำให้สามารถออกกำลังกายประกอบจังหวะได้อย่างสนุกสนาน ใช้ยางยืดออกกำลังกายซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนค่านิจได้ตามความเหมาะสม และคงทนแข็งแรง Fitness in the air ยังมีการผนวกเข้ากับจักรยานอากาศอีกด้วย และที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของชื่อผลงานนั่นคือ ออกกำลังกายบนอากาศที่จะทำให้ไม่ได้รับแรงกระทบกระเทือนจากพื้น นั่นเป็นผลให้คนที่มีน้ำหนักมาก ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นกัน
 

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

แนวโน้มของตลาด : ตลาดของธุรกิจฟิตเนตมีตัวเลขเติบโตสูงขึ้น 5.85% เมื่อเทียบกับปี 2560
เป้าหมาย : กลุ่มผู้ต้องการออกกำลังกายทางกล้ามเนื้อมีอายุระหว่าง 15-59 ปี

คู่แข่ง
1.ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องออกกำลังกาย ได้แก่ ผู้ผลิตลู่วิ่ง จักรยานไฟฟ้า
2.ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกาย ได้แก่ ยางยืด เทมโพลีน
3.ผู้บริการฟิตเนส เช่น Fitnessfirst Jetts

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวมีเงินทุนสูงในการลงทุนทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มลูกค้า ทำให้ลดปริมาณความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าลง และยังมีแนวโน้มว่าจะมีการลงทุนมากขึ้นอีกเนื่องจากธุรกิจสุขภาพเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าและการผลิตสินค้าสุขภาพที่เติบโตขึ้น ทำให้เกิดอุปสรรคในตลาดต่อการใช้กลยุทธ์สู้ทางการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์สร้างปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นชิงช้าได้ สีของโครงสร้างและยางยืดมีหลากหลาย สร้างความสนใจให้กลุ่มเด็ก สามารถออกกำลังกายได้อย่างหลากหลายและใช้เวลาไม่นาน เน้นการใช้งานเพื่อสร้างกล้ามเนื้อส่วนแขน-ขา ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ราคาอยู่ในช่วงที่ไม่สูงเพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม มีโค้ดลดราคาตามเทศกาลออกกำลังกาย เพื่อสร้างความดึงดูด
• จัดจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์เป็นหลักร้อยละ 80 และช่องทางร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาร้อยละ 20
• ใช้การโฆษณาส่งเสริมการขายโดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าหันมาสนใจการออกกำลังกาย และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นนี้ เสริมกับการจัดเทศกาลออกกำลังกายแถมชุดยางยืดและมือจับออกกำลังกาย
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

มีผลการทดสอบโครงการ

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

18 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

Fitness in Tha Air

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved