ชื่อเจ้าของโครงการ ณภัทร พ่อบุตรดี

เบอร์โทร 0918670640

E-mail napatart1111@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

WHEELPLAY เป็นการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ บอร์ด Arduino และการสร้างเกมด้วย Unity มาพัฒนาเพื่อสร้างเกมจำลองการฝึกซ้อมกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งโดยอุปกรณ์มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และราคาถูกซึ่งต่างจากอุปกรณ์เดิมที่มีขนาดใหญ่ราคาแพง สามารถนำไปติดตั้งกับโรลเลอร์ที่นักกีฬาใช้ฝึกซ้อม สามารถเพิ่มความสนุกระหว่างซ้อมลดความเบื่อหน่าย เพิ่มแรงจูงใจในการฝึกซ้อมทำให้ซ้อมได้นานยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เล่นในการฝึกซ้อมได้อีกด้วย และโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลหลังการเล่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เล่น

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

ขนาดและแนวโน้มของตลาด
         ปัจจุบันผู้พิการเริ่มสนใจกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งมากขึ้น และมีการสนับสนุนกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งจากองค์กรต่าง ๆ ทำให้ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น

ตลาดเป้าหมาย
  • ผู้ใช้ : เด็ก-วัยรุ่น ที่พิการทางขาและชอบเล่นกีฬาและเกม เพราะเด็ก-วัยรุ่นส่วนใหญ่สนใจในการเล่นเกมและการเล่นกีฬา และการฝึกซ้อมกีฬาแบบเดิมเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย จึงต้องหาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความบันเทิงขณะฝึกซ้อม
  • ผู้ซื้อ : มูลนิธิ/องค์กรเกี่ยวกับผู้พิการ กีฬาผู้พิการ โรงเรียนสำหรับผู้พิการ เพราะการฝึกซ้อมกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งต้องฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม/ทีม และองค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม และเพิ่มจำนวนนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 อุปกรณ์จำลองวีลแชร์เรซซิ่งเพื่อผู้พิการทางขา Prototype
2 WHEELPLAY 1.0

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

1. พัฒนาเกมให้มีระบบที่น่าสนใจมากขึ้น
2. ทำให้สามารถเล่นในโหมดMulti Playerได้
3. ภาพและกราฟฟิคในตัวเกมส์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
4. สามารถเลือกตัวละครได้
5. มีการเลี้ยวแบบใหม่จากการใช้มือบังคับเป็นAutoเพื่อให้ผู้พิการบังคับง่ายขึ้น
6. มีการรีโมเดลโดยเปลี่นโมเดลและฉากให้มีความสวยมากขึ้นและเปลี่ยนuser interfastให้ดูง่ายยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

WHEELPLAY อุปกรณ์วีลแชร์เล่นเกมเพื่อผู้พิการทางขา

อุปกรณ์เกมเพื่อการฝึกซ้อมกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง เพื่อผู้พิการทางขา

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved