ชื่อเจ้าของโครงการ เป็ดน้อย เป็ดมาก

เบอร์โทร

E-mail sadapinktest@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

ควอนตั้มเคลื่อนย้ายมวลสาร
รองเท้านที่จะพาคุณไปทุกที่ด้วยความเร็วกว่าการเดินทางของแสง

UploadImage

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

จะขายได้ในราคา 1 ล้าน 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

์NIA

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

30 ปี

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

07 เมษายน 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Asean Innovation Design

ควอนตั้มเคลื่อนย้ายมวลสาร

รองเท้านที่จะพาคุณไปทุกที่ด้วยความเร็วกว่าการเดินทางของแสง

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved