ชื่อเจ้าของโครงการ ไหมพรม รูปขาว

เบอร์โทร 087098799

E-mail tukky27100@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

ทดสอบ3

UploadImage

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

ทดสอบ4

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ทดสอบ5

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

อื่นๆ ทดสอบ7

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 12
2 22

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

ทดสอบ8

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ทดสอบ9

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ทดสอบ10

ระยะเวลาในการพัฒนา

ทดสอบ11

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 112
2 2
3 3
4 4

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

09 มกราคม 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

11223/6

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

23

จดบริษัท

ทดสอบ66

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ทดสอบ99

ปัญหาที่พบ

ทดสอบ33

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

ทดสอบ55

ต่อกล้าให้เติบใหญ่

ทดสอบ1

ทดสอบ2

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved