ชื่อเจ้าของโครงการ ไหมพรม รูปขาว

เบอร์โทร 087098799

E-mail tukky27100@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

3

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 News&Activities.docx

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

4

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

5

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างติดต่อผู้ประกอบการ

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 61
2 62

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

7

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

8

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

9

ระยะเวลาในการพัฒนา

10

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 112
2 113
3 114
4 ssss

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

16 มกราคม 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

16

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

17

จดบริษัท

18

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

19

ปัญหาที่พบ

20

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

21

Asean Innovation Design

ทดสอบ2

2

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved